11 september och andra terrordåd genom historien

11 september och andra terrordåd genom historien

4.11 - 1251 ratings - SourceDet bAprjade som en vanlig solig tisdagsmorgon pAy USA:s Apstkust. Men under nAygra timmar fAprvandlades vardagen till ett fasansfullt inferno fApr mAynga tusen personer. 11 september blev ett datum som kom att fAprknippas med tidernas mest sensationella terrordAyd. Nu har tio Ayr gAytt. Vissa delar av mardrApmmen har vi bAprjat glApmma. Andra inslag i det som hAcnde fick vi inte veta nAygot om dAy. FAprfattaren Gunnar Wall har gAytt tillbaka och kartlagt det kusliga fAprloppet, steg fApr steg. Han har ocksAy undersApkt ett delvis okAcnt internationellt maktspel som fAprklarar vad som skedde fApre, under och efter 11 september. Sanningen Acr i stora stycken fAprbluffande: attentatet kom inte alls som en blixt frAyn en klar himmel. Det fanns mAynga som fAprsApkte fAprhindra det. Men i Vita huset blundade man envist och till synes systematiskt - tills det var fApr sent. Gunnar Wall har skrivit flera bAcstsAcljande bApcker om brottslighet, makt och politiska hemligheter. Han avslutar sin dramatiska genomgAyng av 11 september med ett kapitel om terror genom tiderna.Denna mAcrkliga manual Acr sAckert inte fAprfattad med nAygra cyniska baktankar a€“ alOmari Acr ju sjAclv i samma situation som ... 42 KanskeAcrdet hAcr vihittar fAprklaringen tillatt Mohammed Atta Apvergav de andra kaparna och begav sig till Portlandanbsp;...


Title:11 september och andra terrordåd genom historien
Author: Gunnar Wall
Publisher:Bokförlaget Semic - 2013-03-15
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA